LOUISIANA-FONDEN

Louisiana-Fonden har udelukkende til formål er at yde økonomisk støtte til den selvejende institution Louisiana Museum of Modern Art. Foto fra Skulpturparken med Henry Moores ’Two Piece Reclining Figure No. 5’ og udsigt over Øresund. Foto: Kim Hansen.

Governance

Fonden er omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal derfor redegøre for, hvordan den lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

Se redegørelsen

Her finder du: