LOUISIANA-FONDEN

Midler fra Louisiana-Fonden gør det til stadighed muligt at udvide museets samling. Det har således i 2021 været muligt med generøs hjælp fra fonden – og fra Ny Carlsbergfondet – at erhverve et af Louise Bourgeois’ sene hoveværker, ’Objekt’ fra 2005. Foto: Poul Buchard.

Formål

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til den selvejende institution Louisiana Museum of Modern Art. Ifølge vedtægterne kan støtten udmøntes således: