LOUISIANA-FONDEN

Ligesom Louisiana-Fonden kan yde støtte til nyopførelse af bygninger og erhvervelse af fast ejendom, er der også mulighed for at støtte mere omfattende reparationer af den eksisterende bygningsmasse. Her den Gamle Villa, der danner ramme om museets indgang. Foto: Kim Hansen.

Bestyrelse

Direktion